Oferujemy między innymi:

  • nadzory inwestorskie
  • nadzór budowlany
  • ekspertyzy techniczne
  • inspektor budowlany
  • rzeczoznawstwo budowlane
  • przeglądy okresowe budynków ( roczne i pięcioletnie )


Nadzór budowlany wykonujemy rzetelnie i przystępnych cenach, polecam swoje usługi.